شرکت زپ فعالیت خود را به طور تخصصی و همراه با آخرین متدولوژی های روز دنیا در راستای پیشرفت این علم قرار داده است. مهم ترین رویکرد شرکت در جهت برآورده کردن محصولات نرم افزاری موثر در توسعه روند کاری مشتریان همراه با کیفیت مطلوب و راندمان بالا می باشد٬ در حقیقت انجام کار درست (Effectiveness) همراه با راندمان بالا (Efficiency) را سرلوحه کاری خود قرار داده تا هرچه بیشتر رضایت مشتریان را در بر داشته باشیم. کارشناسان متخصص شرکت سابقه انجام پروژه های دولتی و خصوصی بسیاری را در کارنامه خود به ثبت رسانده اند.

 

در نتیجه استفاده از نرم افزار زپ

0 %
کاهش هزینه ها
0 %
کاهش هزینه نسبت به محصولات وابسته به سخت افزار
0 %
افزایش بازدهی

.

ویژگی و مزیت های زپ

deadline removebg preview

مدیریت زمان

decision making removebg preview

سهولت تصمیم گیری

business report removebg preview

دسترسی به گزارشات دقیق و صحیح

report removebg preview

دسترسی به اطلاعات ملموس و کاربردی

risk management removebg preview

کاهش ریسک تصمیم گیری

مقایسه با محصولات مشابه

devops removebg preview

عدم نیاز به سخت افزار ردیاب

hierarchy removebg preview

قابلیت رعایت سلسله مراتب سازمانی

autonomous car 1 removebg preview

اتوماسیون فرآیندهای نقلیه سازمانی

smart car removebg preview

اتوماسیون فرآیندهای انجام ماموریت

electric car removebg preview

محاسبه مسافت واقعی صرفا در ماموریت

map removebg preview

مشاهده همه خودروها یا یک خودرو در ماموریت

رفع موانع و چالش ها

project removebg preview

برنامه ریزی ماموریت های روزانه و آینده

control panel 1 removebg preview

پنلهای گزارشگیری

direction removebg preview

پنلهای اپراتوری برای هر محدوده

control panel removebg preview

سامانه یکپارچه عملیاتی و مدیریتی

link 2 removebg preview

اتصال به سرویس های سازمان