نرم افزار مدیریت ناوگان تاکسی بیسیم

image 004

اپلیکیشن اندروید مسافر

اپلیکیشن اندروید راننده

image 007

سامانه مدیریتی تحت وب

image 010