با نرم افزار مدیریت ناوگان زپ پیشرو باشید .

ســـامانه مديريت هوشـــمند ناوگان زپ ، راهكاري جامع و يكپارچه اســت كه به واســطه آن ميتوان تمـامي اطلاعـات قـابـل انـدازه گيري خودروهـا و راننـدگـان را جمع آوري و تحليـل كرد. اين داده هـا بـه كسب و كارها كمك ميكند تا در هزينه ها صرفه جويي داشته و مديريت بهتري بر روي منابع خود داشته باشند و همچنين بر اساس داده هاي واقعي و قابل اعتماد، تصميمات بهتري بگيرند.

hero main img 2

ویژگی های زپ

deadline removebg preview

صرفه جویی در هزینه و زمان.

business report removebg preview

دسترسی به گزارشات در لحظه و سریع

report removebg preview

دسترسی به اطلاعات ملموس و کاربردی

devops removebg preview

عدم نیاز به سخت افزار ردیاب

hierarchy removebg preview

قابلیت رعایت سلسله مراتب سازمانی

autonomous car 1 removebg preview

اتوماسیون فرآیندهای نقلیه سازمانی

map removebg preview

پنلهای اپراتوری برای هر محدوده

رهبران کسب و کار و مدیران ناوگان که به ما اعتماد کردند

img section about 2

هزینه های خود را کاهش دهید

دید واضحی را در سراسر ناوگان خود به دست آورید و از هزینه های غیرضروری که هرگز نمی دانستید دارید، اجتناب کنید.

هزینه های ناوگان اغلب به عنوان یک هزینه ضروری در نظر گرفته می شود. با مشاهده کامل هزینه های مربوط به ناوگان، مشتریان ما تا 30درصد در هزینه های ناوگان خود صرفه جویی کرده اند.

مشتریان ما چه کسانی هستند؟

ویژگی های نرم افزار زپ

سرویس های مبتنی بر مکان

عدم نیاز به سخت افراز

پشتیبانی از کلیه سخت افزار های ردیاب

مدیریت کاربران

بیش از 20 گزارش مختلف

اپلیکیشن مجزای راننده و مسافر

الهام رحمانی

الهام رحمانی

چطوری میتونم کمکتون کنم ؟